Terapija kot roman: ključi do branja in interpretacije pomenov.

Preučevanje osebnih pripovedi je temeljna vaja za oblikovanje skladne slike lastnih izkušenj in njihovo interpretacijo.