Spletni mojster v specifičnih učnih motnjah

SLD: Disleksija, disgrafija, diskalkulija in disortografija: težave, s katerimi se lahko srečujejo šolski in predšolski otroci ...