Skupinska terapija: Gestalt pristop

Skupinska terapija: skupina kot 'tretji element' odnosa: udeležencem omogoča opazovanje in boljše razumevanje lastnih odnosnih načinov