Psihoterapija: ABC model: ker se po A ugotovi C

ABC je tehnika formalizacije tako kognitivnega ocenjevanja kot psihoterapevtskega dela. Predhodnik, prepričanje, posledice.

Tehnike v psihoterapiji: oblike ABC

ABC je zelo razširjen na kognitivno-vedenjskem področju in predstavlja temeljno podlago za ocenjevanje in psihoterapijo.